Duos Tournament - $15 million prize pool, $5million per day